Elorrio: Kanpokale, 2

3

2

188 m2

Kanpokale nº 2

Elorrio
  • Unifamiliarra: 188m2 ERABILGARRI. Hiru alturatan banatuta.
  • Beheko solairua: 70m2-eko lokala/txokoa.
  • Lehen solairua: Sukalde, egongela, logela eta komuna.
  • Bigarren solairua (atiko) 2 logela, estudio eta komuna.